یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸

اعتراض و تهديد به ترك كار كاميون داران ايرانشهري


آژانس ايران خبر : عده ي كثيري از كاميون داران ايرانشهري با تجمع در مقابل اتحاديه صنف مربوطه و با پركردن طوماري كه در آن به نقد سياست هاي اتحاديه مربوطه پرداخته بودند خواستار حل مشكل خود شدند . آنها در نامه خود به 7 بند اشاره كردند كه در آن تنها چيزي كه به چشم مي خورد بي كفايتي و سودجويي مسئولان در اين زمينه مي باشد. همچنين آنها با تهديد به ترك كار و اعتصاب در صورت عدم رسيدگي به معضل به وجود آمده خواستار رسيدگي فوري به خواسته هايشان شدند. معضل سهميه سوخت و دستبردن مسئولان محلي در حواله هاي تحويلي به رانندگان ،عدم وجود فرد پاسخگو در شهرستان مذكور ,از مشكلات مطرح شده بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating