سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

رشیدترین خرمگس دنیا روی بزرگترین ا.ن دنیا نشست


طی بازجویی های به عمل آمده خرمگس اعتراف کرده برادر خرمگسی است که اوباما کشته و برای انتقام ازوی نیازبه استفاده از بزرکترین ا.ن دنیا را دشته

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating