جمعه، تیر ۱۲، ۱۳۸۸

در رژيم خامنه اي جنايتكار تاريخ لحظه به لحظه تكرار ميشود


دوستان يادتان هست وقتي دكتر زهرا بني يعقوب بدست مزدوران خامنها ي به شهادت رسيد چگونه نيروي انتظامي و ديگر ارگان هاي سر سپرده خامنه اي سعي در خلق سناريو هاي مختلف براي پايمال كردن خون پاك او كرند و با وقاهت تمام از افشاي نام قاتلين سر باز زدند؟... امروز نيز در حاليكه هنوز خون ان جوان معصوم خشك نشده با ارتكاب زنجيره اي از خون ريزي ها دوباره در پي خلق داستان هاي جديد ميباشند.اخرين تلاش مذبوحانه كارخانه ماله كشي رهبري لوث كردن خون معصوم ندا اقا سلطان ميباشد.خامنه اي غافل از اين است كه اين دنيا دار مكافات است و اين بار خون تمام ان ادم هاي بيگناه است كه دامن الوده ي اورا گرفته.
به قول معروف .. يه بار جستي ملخك.. دو بار جستي ملخك.. اخر به دستي ملخك
هشدار

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating