پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۸

احتمال اعدام يکي ديگر از مدرسين ديني اهل سنت بلوچایران ب ب ب
روز چهارشنبه (10 تير 1388) خبرگزاري حکومتي ایرنا[1] اعلام کرد که"دادگاه رسيدگي به اتهامات " سيزده نفرکه فقط نام يکي از آنها ذکر شده بود و از آنها بعنوان اعضاي گروه موسوم به"جنبش مقاومت مردمي ايران -جندالله" نامبرده شده بود در زاهدان برگزار گشت و در ظرف پانزده روز حکم آنها صادرخواهد شد بنابه گزارش روز (11 تير ماه) خبرگزاري حکومتي "ايرنا"[2] يکي ازاين سيزده متهم مولوي عابد گهرامزهي , مولوي روستای نصیر آباد از توابع شهرستان سربازاست.در گزارش فوق همچنين آمده است که مولوي عابد گهرامزهي روز پنجشنبه (11 تير ماه) در جمع علما،معتمدان، ريش سفيدان و مردم شهرستانهاي ايرانشهر، سرباز، نيکشهر و چابهار در محل سالن ارشاد ايرانشهر"به جنايتهاي متعددي را که در منطقه سرباز و ساير مناطق انجام داده بود "اعتراف کرده استنحوه دستگيريروز دوشنبه 27 خرداد امسال , نیروهای مسلح مرصاد (33 خودروي تويوتا پر از نيروي مرصاد) به روستای نصیر آباد از توابع شهرستان سرباز بمنظور دستگيري( مولوي محل) "مولوی عابد بهرام زهی"[3] بمنزل وي هجوم ميبرند - اما چون وی در آنجا حضور نداشته , نیروهای مرصاد سعي ميکنند پسر وي را با خود ببرند که با اعتراض ومقاومت مردم محل مواجه ميشوند. نيروهاي مرصاد با تیراندازی با سلاح تیربار به سوی مردم بی دفاع و با ضرب و شتم آنها صحنه را به خشونت کشانده و مردم هم در جواب شروع به سنگپراکني بسوي آنها ميکنند - که در نتيجه شش نفر از مردم به شدت زخمی و ( مولوي (حافظ)صلاح الدين [4]که 13 اسفند ماه 1387 اعدام شد , همراه دو نفردیگر ) مستقیما به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده ميشوند صبح روز چهارشنبه 29/3/87 (دو روز بعد) نيروهاي مرصاد در بيمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر حاضر ميشوند و تعداي از زخمي شدگان حادثه مذکور را که در آنجا بستري بودند دستگير و چند روز بعد مولوي عابد گهرامزهي را هم مورد بازداشت قرار ميدهند خطاب به سازمانهاي حقوق بشر ما فعالين "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که رژیم جهت زمينه سازي برای صدور و اجراي احتمالي "احکام" اعدام و همچنين تحقير"متهمان" دست به چنين نمايشي زده است. ما شديدا نگران وضعيت مولوي عابد گهرامزهي هستيم و ازهمه انسانهاي بشردوست و آزاديخواه خواهشمنديم به هرشکل ممکن با سازمان ملل متحد و دیگرارگانهای مدافع حقوق بشرتماس گرفته و جنايات رژيم را دربلوچستان افشا و مانع اعدام اين مولوي و مانع بروز حوادثي تلخ در اين منطقه شويم انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستانBalochistan Human Rights Activists Association / Radio Balochi FM
http://bhrw.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating