چهارشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۸

لباس شخصی ، مزدور دیکتاتور خامنه ای شیره ای

در این عکس میبینید که چگونه افراد بسیجی بصورت مستقیم به مردم شلیک میکنند. در اینجا باید از فردی که این عکس را در چنین شرایط بحرانی در حالیکه احتمال شلیک فرد بسیجی به وی بوده گرفته کمال تشکر را بکنیم. امیدواریم نتیجه این شهامت ها روزی به بازخواست این بسیجی در ملا عام منجر شود .

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating